Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
336/BC-UBND 09/09/2022 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
324/ Q§-UBND 09/09/2022 Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra rà soát, xử lý diện tích đất xen kẹp, diện tích đất dôi dư chuyển thành đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn xã Kiến Quốc UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
323/QĐ - UBND 06/09/2022 Về việc thành lập Hội đồng đăng ký đất đai xã Kiến Quốc UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
332/QĐ - UBND 06/09/2022 Về việc thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ ông Hoàng Văn Cơ và hộ ông Bùi Văn Bạt, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
321/QĐ - UBND 06/09/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai giữa hộ ông Phạm Văn Mạo và hộ ông Bùi Văn Đức, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
289/KH-UBND 10/08/2022 riển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
293/QĐ-UBND 09/08/2022 Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống các bệnh không lây nhiễm xã Kiến Quốc UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
285/QD-UBND 29/07/2022 Thành lập Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin Covid-19 xã Kiến Quốc năm 2022 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
280/KH-UBND 28/07/2022 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022-2025 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
282 /KH-UBND 28/07/2022 Triển khai, tổ chức thực hiện Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
281 /QĐ-UBND 28/07/2022 Thành lập Ban tổ chức Lễ hội truyền thống đền thờ Khúc Thừa Dụ, Dâng hương tưởng niệm 1.115 ngày mất tiên chúa Khúc Thừa Dụ - năm 2022 xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
270 /QĐ-UBND 20/07/2022 Kiện toàn Tiểu Ban quản lý di tích thôn Cúc Bồ UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
271 /QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia Đình Cúc Bồ UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
272 /QĐ-UBND 20/07/2022 Kiện toàn Tiểu Ban quản lý di tích thôn Ngọc Chi UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
273 /QĐ-UBND 20/07/2022 Kiện toàn Ban quản lý di tích Chùa Ngọc Chi UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
268/KH - UBND 18/07/2022 Triển khai thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
254/QĐ-UBND 07/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách xã năm 2021 xã Kiến Quốc UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
07/07/2022 Biểu mẫu công khai quyết toán ngân sách xã 2021 UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về;Tải về;
251: /QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc kiện toàn Ban quản lý di tích UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
250 /QĐ-UBND 06/07/2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã UBND xã Kiến Quốc Tải file Tải về
123456
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2329
Trước & đúng hạn: 2329
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/10/2022 00:33:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 7
Hôm nay: 2
Tất cả: 22,600