DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh sách họ tên, chức vụ, số điện thoại của CB, CC Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Kiến Quốc
05/01/2023 12:00:00

Danh sách họ tên, chức vụ, số điện thoại của cán bộ, công chức Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Kiến Quốc

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

01

Nguyễn Thế Quân

Bí thư Đảng ủy – CT HĐND xã

0979963008

02

Phạm Văn Nghĩa

Phó bí thư TTr Đảng ủy

0969243878

03

Bùi Văn Cường

Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

0966228568

04

Bùi Văn Công

Đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã

0353889338

05

Đoàn Thị Nghiệp

Đảng ủy viên - Phó chủ tịch HĐND xã

0986754836

06

Nguyễn Xuân Điệu

Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ xã

0387559574

07

Bùi Văn Quân

Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn Thanh niên

0968278192

08

Bùi Thị Lành

Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0372806435

09

Phạm Thanh Linh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0989098435

10

Phạm Thanh Chiến

Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân xã

0396254261

11

Nguyễn Tất Hoài

ĐUV – UV UBND – Trưởng công an xã

0974139094

12

Vũ Văn Hùng

UV UBND – CHT BCHQS xã

0865041923

13

Bùi Thị Yến

Công chức ĐCXDTNMT

0366469689

14

Bùi Thị Tuyết Nhung

Công chức Văn phòng Đảng ủy nội vụ xã

0979202583

15

Đỗ Thị Thúy

Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

0977952438

16

Vũ Thị Thúy Hằng

Công chức Tài chính kế toán

0985747655

17

Nguyễn Mạnh Hùng

Công chức Tư pháp hộ tịch

0974909780

18

Hồ Thị Huệ

Công chức Văn hóa xã hội (LĐTBXH)

0973891582

19

Phạm Văn Mạo

Đảng ủy viên - Công chức ĐCXDTNMT

0948766555

20

Đoàn Văn Điệp

Công chức VHXH (TTTDTT)

0974989346

 
Người lập: Đoàn Điệp 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 826
Trước & đúng hạn: 825
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/06/2023 21:07:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 20
Tất cả: 49,745