Tin tức-Sự kiện
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIẾN QUỐC KHÓA XXIV, KỲ HỌP THỨ 7
30/12/2022 01:41:44

Ngày 28/12/2022, tại hội trường UBND xã, HĐND xã Kiến Quốc khóa XXIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7. Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2022, Quyết nghị mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023; đồng thời thông qua một số nội khác theo luật định.

Về dự và chỉ đạo cuộc họp có Đại biểu ở huyện:

Bà Trịnh Thị Thủy - ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, thường vụ phụ trách cụm.

Bà Trần Thị Hồng Thắm - Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện.

Đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực cùng các ông, bà trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ xã, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức thuộc Đảng ủy, UBND xã, Bí thư các chi bộ; Trưởng phó các thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn và các vị đại biểu HĐND xã khóa XXIV nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã về dự đông đủ.

 
 Ông Nguyễn Thế Quân - Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp.

Sáng ngày 28/12, kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXIV đã chính thức khai mạc. sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thế Quân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; kỳ họp thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Báo cáo điều chỉnh bổ sung ngân sách xã năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2022, dự toán thu – chi ngân sách trên địa bàn và phương án phân bổ ngân sách năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022, kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2023. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Báo cáo xây dựng công trình Trường tiểu học kiến Quốc. Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường kết nối từ đền thờ Khúc Thừa Dụ Kiến Quốc – Đông Xuyên giai đoạn 1. Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo sân vận động các thôn Ngọc Chi, An Cúc, Lũng Quý. Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND xã sau kỳ họp thứ 5 HĐND xã. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại biểu trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã. Thông qua báo cáo của Uỷ ban MTTQ xã về hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các báo cáo khác có liên quan.

   Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 do ông Bùi Văn Công - ĐUV , Phó chủ tịch UBND xã nêu rõ:

Năm 2022 trong điều kiện có những khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn xã tình hình kinh tế xã hội trong toàn xã có những chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất trong xã ước đạt 430,3 tỷ đồng tăng 61,5 tỷ đồng so với năm 2021, đạt 106,67% kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 11,2% năm. Giá trị trên 1 ha đất nông nghiệp 158 triệu đồng. Thu ngân sách ước đạt 7,78 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch. Chi ngân sách ước đạt 4,86 tỷ đồng đạt 62% kế hoạch. Trên địa bàn xã có 9 doanh nghiệp, 632 cơ sở hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại. Cùng với phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm 0,2%; tỷ lệ hộ nghèo 1,17% giảm so với năm 2021. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2022 còn có những tồn tại hạn chế như: Việc chỉ đạo gieo cấy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tính trạng bỏ diện tích không canh tác có chiều hướng gia tăng. Việc giải quyết ý kiến nguyeenh vọng của nhân dân về hồ sơ thủ tục trình cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đối với các hộ đã nộp tiền đát còn kéo dài. Việc huy động vốn xây dựng các công trình còn gặp nhiều khó khăn. Triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn chậm. Trên cơ sở đánh giá đúng những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế làm rõ nguyên nhân của năm 2022, UBND xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu tại kỳ họp bà Trịnh Thị Thủy - ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, thường vụ phụ trách cụm đã phân tích đánh giá những kết quả xã nhà đã đạt được, kiểm điểm làm rõ những nguyên nhân hạn chế còn tồn tại đồng thời đưa ra các giải pháp cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trên từng lĩnh vực. Bà mong ràng các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành cần nêu cao vai trò trách nhiệm chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

 
 Bà Trịnh Thị Thủy - ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Buổi chiều cùng ngày kỳ họp đã tiến hành thảo luận. Nhìn chung các ý kiến của đại biểu xoay quanh các vấn đề sản xuất nông nghiệp, địa chính, vệ sinh môi trường

Để trả lời các vấn đề của đại biểu quan tâm Ông Bùi Văn Cường - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, làm rõ và giải trình các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới nhiệm vụ rất nặng nề và nhiều thử thách với những công trình, dự án mang tính bứt phá tại địa phương cầnsự cố gắng, nỗ lực hết mình của các cấp, các ngành trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2023. Các đoàn thể, nhân dân trong toàn xã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Tại kỳ họp đã thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về phe chuẩn bổ sung điều chỉnh dự toán ngân sách xã năm 2022. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn xây dựng công trình Trường tiểu học kiến Quốc. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn thực hiện đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường kết nối từ đền thờ Khúc Thừa Dụ Kiến Quốc – Đông Xuyên giai đoạn một. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn thực hiện đầu tư xây dựng cải tạo sân vận động các thôn Ngọc Chi, An Cúc, Lũng Quý. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn thực hiện đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang.

 

Sau 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tập trung dân chủ, ý thức trách nhiệm trước nhân dân, kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXIV đã thành công tốt đẹp bảo đảm các nội dung chuuowng trình đã đề ra. Trong lời phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Thế Quân – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐND xã mong rằng ngay sau khi kỳ họp này HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành đẩy nhanh việc giải quyết đơn thư khiếu lại của nhân dân, đảm bảo đúng quy định và trình tự. Tập trung giải quyết tháo gỡ các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đẩy nhanh thực hiện các kế hoạch dự án thi công tại địa phương. Đẩy mạnh việc thu ngân sách tại địa phương, việc thực hiện việc cải cách hành chính công. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2023 đảm bảo về diện tích cơ cấu trà, giống lúa nâng cao năng xuất chất lượng hiệu quả kinh tế. Tập trung chỉ đạo và di trì nâng cao kết quả xã đạt nông thôn mới tiến tới năm 2025 xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/.

Thực hiện: Bùi Hằng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 09:11:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 76
Tất cả: 44,718