CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 - 2024
18/04/2022 12:00:00

CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Tiếp nối thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy, UBND xã Kiến Quốc đã quyết định chọn ngày 17/04/2022 là Ngày bầu cử trưởng thôntrên địa bàn xã Kiến Quốc.

Đúng 7 giờ, ngày 17/04/2022, 5/5 thôn trên địa bàn xã Kiến Quốc đãđồng loạt khai mạc Ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Cử tri đại diện hộ gia đình đã phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024. Không khí cuộc bầu cử diễn ra sôi nổi, thực sự là một ngày hội của cử tri và nhân dân xã Kiến Quốc.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã,vừa phát huy tính dân chủ, vừa khơi dậy tinh thần phấn khởi tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, trước đó BCĐ bầu cử và các tổ bầu cử đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho công tác bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu đều được trang trí trang nghiêm, phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và niêm yết công khai. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, công tác tuyên truyền được tăng cường đã tạo không khí sôi nổi trong toàn xã.

Ngay từ sáng ngày 17/4, không khí bầu cử đã diễn ra sôi nổi và hăng hái, các cử tri trong toàn xã đều mong muốn bầu những người có phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết; đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở địa phương, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

Đúng 17h cùng ngày các tổ đã kết thúc bầu cử. Qua công tác kiểm phiếu, kết quả trong toàn xã đã có 2.045/2118 cử tri đi bầu = 97%.

 

 

 
 
 
( Một số hình ảnh ở các tổ bầu cử)
 
Với sự lãnh đạo sát sao và thường xuyên của Đảng ủy, sự phối hợp chuẩn bị và chỉ đạo, điều hành chặt chẽ giữa UBND với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã, nhất là sự đồng tình hưởng ứng và trách nhiệm cao của toàn thể cử tri và nhân dân trong xã, công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024 ở xã Kiến Quốc được diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Người thực hiện: Bùi Hằng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 11:14:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 113
Tất cả: 44,755