CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ, TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XXV
08/07/2022 10:14:06

Sáng ngày 07/72022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Quốc tổ chức Kỳ họp thứ 8 (khóa XXV) sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Quân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị, trưởng các thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cùng các ông bà là ủy viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng đã về tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp UBMTTQ xã đã thông qua báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã.

 

Trong báo cáo của UBMTTQ xã 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong xã hội việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Toàn xã đã phát động triển khai vận động đóng góp quỹ “nhân đạo” được 44 701 000đồng. Việc sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định, đúng công việc và công khai minh bạch. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, sự đồng lòng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương của các cấp ủy Đảng và giải pháp của chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp cũng đã thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban mật trận tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng cuối năm 2022. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm.

 
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thế Quân – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương những thành tích đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: cần tăng cường công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình trong nhân dân; Triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị của đảng; tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua; vận động nhân dân tập trung gieo cấy lúa mùa, làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng chống úng nội đồng đảm bảo kết quả sản xuất vụ mùa triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông đảm bảo theo kế hoạch. Tiếp tục tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ, cuộc vận động xây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. …UBMTTQ, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo./.

Thực hiện: Bùi Hằng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 236
Trước & đúng hạn: 236
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 14:14:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 39
Hôm nay: 94
Tất cả: 44,562