CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KIẾN QUỐC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
30/12/2022 04:18:26

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/HU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị Đảng bộ xã triển khai tổ chức quán triệt, triển khai, học tập nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Về dự có các đại biểu:

+ Đồng chí Nguyễn Thị Lành, chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy

+ Đồng chí Nguyễn Thế Quân: Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã

 
(Đồng chí Nguyễn Thế Quân, Bí thư BCH Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã, trực triếp quán triệt tại hội nghị) 

Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, cấp ủy các chi bộ, toàn thể Đảng viên Đảng bộ xã, Ban Thường trực UBMTTQ, Ủy viên Ban chấp chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội xã đã về dự hội nghị đông đủ

Chương trình hội nghị gồm các nội dung như sau:

1. Thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

2. Thông qua Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/20222 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

3. Thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/20222, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

4. Thông qua Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

5. Kết luận hội nghị

 
 

Sau 1 ngày làm việc hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra./.

Thực hiện: Đoàn Điệp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 09:14:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 76
Tất cả: 44,718