CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
15/12/2022 03:41:54

 

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 48-CTr.TU ngày 18/8/2022 của Tỉnh ủy Hải Dương; Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong toàn Đảng bộ huyện Ninh Giang.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ xã tổ chức hội nghị triển quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tham dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã, cấp ủy các chi bộ, Ban Thường trực UBMTTQ, Ủy viên Ban chấp chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội xã, UBKT Đảng ủy, Trưởng phó các ban xây dựng đảng, Ban công an xã.

 

Nội dung - chương trình hội nghị:

1. Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Quán triệt bộ tiêu chí Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Thông qua Kết luận số 34-NQ/TW, ngày 18/4/2022, của Bộ chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và một số Hướng dẫn của UBKT trung ương thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

4. Thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW và Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vị Huyện ủy thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TW, ngày 16/3/2022, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ trong tình hình mới./

Một số hình ảnh tại hội nghị.
 
 
 

Thực hiện: Đoàn Điệp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 11:02:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 39
Hôm nay: 113
Tất cả: 44,755