QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ KIẾN QUỐC ĐẾN NĂM 2030
30/08/2021 12:00:00

UBND xã niêm yết bản đồ quy hoạch xã đến năm 2030, tại nhà Văn hóa các thôn, trụ sở UBND xã, kính mong sự đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian từ ngày 01/9/2021 đến 15/9/2021.

 
 
 Hình ảnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2030
 
 Nội dung cụ thể nằm trong mục QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH của cổng thôn tin điện tử xã.
                                                                                                                         Người đăng: Đoàn Điệp
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 10:26:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 76
Tất cả: 44,718